قابل سفارش در ابعاد دلخواه شما.

استیل 304 وارداتی نگیر،مرغوبترین نوع استیل.

ابکاری پی وی دی.

صفحه سنگ طبیعی یا شیشه روی کار قرارمیگیرد.