شماره تماس: 09102011368

ابعاد استاندارد محصولات

ابعاد استاندارد مبلمان

ابعاد کاناپه سه نفره:

 • طول: 230-210
 • عمق: 100-70
 • ارتفاع: 90-70

ابعاد کاناپه دو نفری:

 • طول: 210-180
 • عرض:100-70
 • ارتفاع: 90-70

ابعاد مبل تک نفری:

 • طول: 110-80
 • عرض: 100-70
 • ارتفاع: 90-70

ابعاد میز و صندلی نهار خوری

ابعاد صندلی ناهار خوری:

 • طول: 60-45
 • عمق: 50-45
 • ارتفاع: 50-45

میز ناهار خوری 6 نفری

80*180*90

میز ناهار خوری 4 نفری

80*90*90

میز ناهار خوری 8 نفری

80*210*100

میز ناهار خوری 10 نفری

80*240*120

ابعاد میز ها

ابعاد میز کنسول

 • 40*110
 • ارتفاع: 100-08

میز جلو مبلی

 • مربع: 100-80
 • قطر دایره: 100-80
 • مستطیل: 120-60

ابعاد تخت خواب

تخت دو نفری

 • 200*160
 • 200*180

تخت تک نفری

200*90

تخت یک و نیم نفری

200*260

ابعاد استاندارد نیمکت ها ( بنچ یا لاوست)

 • طول: 150-110
 • عمق: 50-40
 • ارتفاع: 50-40