استیل 304 وارداتی نگیر مرغوبترین نوع استیل.

صفحه سنگ طبیعی یا شیشه.

ابکاری پی وی دی.